Dugnadsliste 2017

Følgende gjelder:

  • Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige.
  • Dugnadsansvarlige har ansvaret for å ha oversikt over arbeidsoppgaver, tilrettelegge utstyr og materiell for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
  • Dugnadsansvarlige skal også sende ut melding om forestående dugnad til sin gruppe.
  • Dugnadsansvarlige blir satt opp av styret, og foreløpig er dette styremedlemmer. (Dette vil med tiden bli endret og medlemmer vil bli dugnadsansvarlige)
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Mats M. Bakkom95 20 49 55Guro Haug Buvik 95 01 76 16
Joakim Myhre95 52 12 89
Jørund Moestue95 89 47 02
Juni Moestue
Martin Nyhagen93 97 30 00
Magnus Knutsen 95 47 31 19
ONSDAG 12.APRIL
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
John Egil Olafsen91 81 52 79John E. Korsbakken48 04 57 21
Kenneth Storre
John E. Korsbakken48 04 57 21
Lars Martin Ottesen97 05 21 77
Kristin Huse48 03 12 25
Marthe Skjæret Nilsen90 67 74 56
MANDAG 17. APRIL
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Arne Bekkevold94 79 47 75Geir Gransbråthen48 11 17 83
Trond G. Svenkerud99 42 26 43
Stein Jørgen Fjeldseth46 47 41 85
Oskar Hov49 79 40 28
Geir Gransbråthen48 11 17 83
Stine Bekkevold 46 81 11 96
MANDAG 24.APRIL
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Amund Borgen97 14 59 85Børger Brænd97 97 23 22
Tommy E. Håkensen47 90 25 73
Tommy Eng41 55 50 00
Per Erik Lund90 11 97 65
Silje Gjenga Lund90 11 97 65
Stephan Fjelking
MANDAG 8.MAI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Dag Nordstrand95 11 27 88Emilie R. Pettersen90 12 81 89
Daniel Nordby97 73 22 33
Rune Pettersen91 83 04 20
Geir Ove Ludvigsen41 26 82 86
Emilie R. Pettersen91 83 04 20
Rebekka Ludvigsen41 40 53 99
MANDAG 15.MAI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Øystein Engebretsen91 12 66 57Guro Haug Buvik95 01 76 16
Cato Voldmo93 01 09 76
Knut Erik Aasen93 07 11 63
Hans Marius Nilsen97 76 03 08
Per Olav Storre
Lisbeth Johansen97 64 97 16
MANDAG 5.JUNI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Thomas Thorsrud47 85 13 37Morten Karseth92 89 37 57
Rune Brøndsløkken90 55 93 92
Martin Sveen94 17 00 67
Andreas Wiik99 50 79 60
Anita F. Kristiansen90 29 94 98
Mailen O. Bækken93 29 09 97
MANDAG 12.JUNI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Jarle Birger Andsjøen41 04 78 99Monica M. Bakkom99 74 08 18
Jonny Engelstad91 86 80 68
Hans Erik Eriksen97 76 51 05
Morten Alvstad95 02 79 00
Rita Solvang92 85 18 99
Rikke Bryni45 25 34 28
MANDAG 19.JUNI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Åsmund Austgarden97 18 05 71Kai Roar Skjærbekk41 62 98 84
Benjamin Eriksen99 30 17 74
Mirsad Alagic41 84 22 64
Lill Tove Austgarden91 64 54 56
Frantz-Petter Andsjøen97 57 00 86
Vigdis Eriksen40 87 07 28
ONSDAG 21.JUNI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Per Olav StorreGuro Haug Buvik95 01 76 16
Glenn Are Sveen
Bjørn Tore Alfstad
Marius Eng
Lars Erik Aasvestad95 77 35 13
Guro Haug Buvik 95 01 76 16
MANDAG 26.JUNI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Arild Westerhaug90 56 62 77Børger Brænd97 97 23 22
Robert Hermansen99 25 79 39
Svein Erik Karlsen90 57 69 49
Hans Liberg95 82 73 91
Marcus Bårdseth Enger93 47 71 99
Jan Ivar Engelstad91 86 80 68
MANDAG 3.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Espen Linnerud95 82 73 91Guro Haug Buvik95 01 76 16
Daniel Nordby97 73 22 33
Lars Erik Aasvestad95 77 35 13
Rolf Erik Sandvoll48 29 05 56
Kenneth Bryni90 70 43 55
Anders Solberg
MANDAG 24.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Dag Nordstrand95 11 27 88Geir Gransbråthen48 11 17 83
Hans Christian Nøkkelholm47 87 05 91
Erlend Rindal98 85 56 49
Krister Skjærbekk97 70 77 09
Ole Martin Stensby99 43 07 54
Geir Gransbråthen48 11 17 83
FREDAG 28.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Jim Tony Spangen90 87 63 78Espen Mikkelsen90 65 14 87
Arild Stensrud91 75 70 75
Olav Rom Østerhaug99 57 48 37
Arild Westerhaug90 56 62 77
Umaporn Stensrud92 54 95 88
Kenneth Ekberg45 25 55 36
LØRDAG 29.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Kenneth Storre93 85 44 45Guro Haug Buvik95 01 76 16
Cato Sveen91 57 17 60
Stein Rom Østerhaug92 07 80 18
Lars Antonsen41 41 45 43
Kenneth Skjærbekk90 56 36 71
Ronny Enger97 14 29 83
SØNDAG 30.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Martin Nyhagen93 97 30 00Monica M.Bakkom99 74 08 18
Jostein Westgård90 75 74 10
Ole Kristian Aamodt
Fredrik Tålesen97 62 96 67
Henrik Brunes97 04 63 66
Monica M. Bakkom99 74 08 18
MANDAG 31.JULI
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Mats M. Bakkom95 20 49 55Espen Mikkelsen90 65 14 87
Joakim Myhre95 52 12 89
Jørund Moestue95 89 47 02
Juni Moestue
Espen Mikkelsen90 65 14 87
Magnus Knutsen95 47 31 19

OBS!
Det er blir satt opp dugnader fra tirsdag 1. august tom søndag 6. august. Her vil JRLF komitee fordele oppgaver til hver enkelt.

ONSDAG 20.SEPTEMBER   
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
John E. Korsbakken90 98 12 59John E.Korsbakken90 98 12 59
Lars Martin Ottesen97 05 21 77
Marte Skjæret Nilsen90 67 74 56
Arne Bekkevold94 79 47 75
Trond G. Svenkerud99 42 26 43
Stine Bekkevold46 81 11 96
ONSDAG 27.SEPTEMBER
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Stein Jørgen Fjeldseth46 47 41 85Guro Haug Buvik95 01 76 16
Oskar Hov49 79 40 28
Lars Erik Aasvestad95 77 35 13
Per Erik Lund90 11 97 65
Silje Gjenga Lund90 11 97 65
Stephan Fjelking
ONSDAG 11.OKTOBER
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Morten Alvstad95 02 79 00Emilie R.Pettersen90 12 81 89
Rita Solvang92 85 18 99
Rune Pettersen91 83 04 20
Geir Ove Ludvigsen41 26 82 86
Emilie R. Pettersen91 83 04 20
Rebekka Ludvigsen41 40 53 99
MANDAG 16.OKTOBER
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Øystein Engebretsen91 12 66 57Morten Karseth92 89 37 57
Cato Voldmo93 01 09 76
Knut Erik Aasen93 07 11 63
Hans Marius Nilsen97 76 03 08
Kenneth Bryni90 70 43 55
Lisbeth Johansen
ONSDAG 18.OKTOBER
NAVNNUMMERANSVARLIGNUMMER
Thomas Thorsrud47 85 13 37Kai Roar Skjærbekk41 62 98 84
Rune Brøndsløkken90 55 93 92
Martin Sveen94 17 00 67
Andreas Wiik99 50 79 60
Anita F. Kristiansen90 29 94 98
Mailen O. Bækken93 29 09 97
image_pdf