Aktivitetskortet 2019

NMK Hamar er stolt av å være en av bidragsyterne når NAV Ringsaker nå lanserer Aktivitetskortet 2019 – et kort som gir barn fra lavinntektsfamilier gratis tilgang til aktiviteter og opplevelser.

Det er barneskolene i kommunen som i samråd med foreldre kan melde inn kandidater til aktivitetskortet.
– Skolene kjenner barna godt, og ser hvem som har et slikt behov, sier Linda Skansberg Torstensen, som er prosjektleder i «Prosjekt Delta!» i NAV Ringsaker.

Med bidrag fra 21 aktører fra næringslivet og fra lag og organisasjoner er det et stort spenn i aktivitetene som kortet gir tilgang til.
Barna som får aktivitetskortet kan ta med en venn eller et familiemedlem på alle aktivitetene.
– Det å dele opplevelsene med noen andre, det å kunne invitere med en kompis eller ei venninne er jo så fint i seg selv, og det kan bidra til at barna får noe de kan føle seg litt stolte over, at de har noe å tilby andre også, sier avdelingsleder for sosiale tjenester, Monica M. Jørgensen. Det er første gang aktivitetskortet skal deles ut.

NMK Hamar gir gratis adgang for innehaveren av kortet samt en ledsager, på sine arrangementer i 2019.