Åpen trening 19. August

Åpen trening på Vendkvern Motorbane onsdag 19. August.

NB! Kjøring fra kl. 18 – 20.00.

Teknisk ansvarlig: Roar Bakkom

Kiosken er åpen, med kaffe, brus, sjokolade og pølser!

Vi ønsker velkommen!

(Husk avstand og gjeldende retningslinjer gitt av FHI og Norges Bilsportforbund.)