Årsmøte 16.mars

Vi minner om Årsmøtet som avholdes 16. mars kl 18:30, hos Romnes, Høsbjørvegen 4, Furnes.

Her finner du alle saksdokumenter til møtet (https://nmkhamar.sharepoint.com/:b:/g/EduAVc7fJoFOprUj7jwjQtABa-la55NrVZxMrauDcrK3DA?e=kBhUYK)

Vi håper på et godt fremmøte og vil gjerne at du registrerer deg på forhånd så er det enklere for oss som arrangør å tilrettelegge lokalet og servering.

Link for registrering her (https://www.nmkhamar.no/arsmote-nmk-hamar/)

Etter Årsmøtet avholder vi et uformelt medlemsmøte, hvor vi vil presentere interessante nyheter for våre medlemmer.

Her er noen stikkord:

  • Utdeling av klubbens «Utviklingsstipend» for 2022
  • Presentasjon av planene om nytt lager-/garasjebygg
  • Presentasjon av prosjektet om anskaffelse av 2 BC biler og en mini crosskart, i klubbens eie

Mh

Styret i NMK Hamar