Betong Øst

Betong Øst AS ble etablert 1. mars 1999, og feiret med det 20 års jubileum i 2019. Betong Øst er en videreføring av ferdigbetongvirksomheten til Kongsvinger Betong AS og NorBetong AS i Innlandet, Viken og Trøndelag. Historien går helt tilbake til 1965, da familiene Fjeld, Holth og Tømmerås dannet KB-gruppen, og etablerte den første ferdigbetongfabrikken på Granli rundt 8 kilometer øst for Kongsvinger sentrum. I 1972 ble fabrikken på Granli erstattet med ny fabrikk i Mårvegen 14 på Kongsvinger. Her ligger også hovedkontoret til Betong Øst, som i dag består av 22 fabrikker på Østlandet og Trøndelag.

Betong Øst over hele landet

Betong Øst eies 50% av Nordic Concrete Group og 50% av NorBetong som er en av Norges ledende produsenter av ferdigbetong I 2017 ble Nordic Concrete Group AS (NCG) etablert, et konsern som er en fusjon av betongvirksomhetene til Ølen Betong Gruppen og KB-gruppen. NCG-konsernet har eierinteresser i 43 betongfabrikker i Norge, og er med det den største ferdigbetongaktøren i Norge. Virksomheten er landsomfattende og strekker seg fra Kristiansand i sør, via Kongsvinger i øst og Askøy i vest, til Kirkenes i Nord. NorBetong har hovedkontor i Oslo og eies 100% av HeidelbergCement, verdens tredje største sementprodusent og en global markedsleder innen tilslag. Gruppen er blant verdens største produsenter av byggematerialer, og er med sine rundt 59 000 ansatte i 60 land en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter.