Borregaard

STØVBINDING OG STABILISERING AV VEI

Dustex® bidrar til en effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på grusveier. Ved å bruke Dustex får du en støvfri grusvei som krever mindre vedlikehold, gir bedre veiøkonomi og bidrar til økt trafikksikkerhet. 

Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Livssyklusanalyser utført av NORSUS viser at man ved å erstatte salt med Dustex kan redusere CO2-utslipp med hele 60%.

Fordeler:

  • Miljøvennlig alternativ til salt
  • Kostnadseffektivt
  • Ikke-korrosivt
  • Mindre problemer med teleløsning
  • Trygt å håndtere


Dustex kan også brukes til støvbinding innen en rekke andre applikasjoner. Se utfyllende liste og mer informasjon hos Borregård