COOP Innlandet

Coop Innlandet ønskes velkommen som ny samarbeidspartner over de neste tre årene!

Coop Innlandet er innlandets største lokaleide bedrift innen varehandel. Vi har per 2018 ca. 1100 ansatte og driver 70
dagligvare- og faghandelsbutikker i 24 kommuner i Hedmark og Oppland.

Coop Innlandet er tilsluttet Coop Norge SA, som er en felles organisasjon for landets samvirkelag. Sammen danner disse lagene eierskapet i Coop Norge. Coop Innlandet er eid av over 92 000 medlemmer i Hedmark og Oppland.

Som medeier og medlem i Coop Innlandet får du fordeler og gode tilbud på varer, både i deres butikker og hos Coop sine samarbeidspartnere. Du får også mulighet til å påvirke beslutninger som tas i Coop Innlandet gjennom verv og valg. På ders nettside finner du mer informasjon om medlemskap i Coop og hva dette innebærer.

Coop Innlandet er delt i fire regioner – Gudbrandsdalen, Hedemarken, Vest-Oppland og Øst-Hedmark. Hver region har et eget regionråd satt sammen av medlemsvalgte og ansattvalgte. Regionrådene er bindeleddet mellom medlemmene og administrasjonen, styret og årsmøte.

Gjennom deres motiverte medarbeidere skal de opprettholde og utvikle et markedstilpasset butikknett med utgangspunkt i Coop sine ulike kjedekonsepter. Målet er å skape attraktive handlesteder for deres medlemmer og øvrige forbrukere.

Coops visjon: Vi skal spre glede og være tilstede!