DELTAGERMELDING.

Det står feil telefonnummer i tilleggsreglene for avbud og på løpsdagen. Riktig telefonnummer er 46837449.

Jurymedlemmer: Frode Sletten og Oddleif Haldsrud.

Løpssekretær: Therese Bruer Larsen.

Teknisk kontroll: Hans Liberg.

 

nmk hamar vendkvern motorbane