Deltakermelding 2 | Neglespretten 8.10

Ny Faktadommer mål – Jorun Meiningen Lien

3.1 Påmelding
Venteliste: Vi har besluttet og ta med de 25 som står på venteliste per 4. oktober.
Ventelisten vil bli stengt og det er ikke mulig å melde seg på før eventuelt vi er under MAX antall på 160 igjen. (ift. tilleggsregler) Vennligst gi beskjed snarest hvis du ikke skal kjøre. Alle på ventelisten vil bli kontaktet av løpssekretær Linn J. Bjørklund

Punkt 8.1 Depot
Vi vil også minne ALLE Deltagere om at vi har ett lite depot så dere må overholde regler ift. service biler og crossbiler. Samt at det er viktig at dere kommer med det dere er påmeldt med av servicebil. Det vil ikke være mulighet for dobbelt opp. For henvendelser ift. plass til boenhet/bil kontakt depot ansvarlig Kjetil Stamstad.

Kenneth Jensen Fossmo
Løpsleder
04.10.22