Deltakermelding nr 1 | Neglespretten 8.10

  • Ny Ass. Løpsleder – Oddleif Haldsrud og Lena Mortensen som
    Løpsleder aspirant
  • Deltagerkontakt – Jonas Svendby mob: 977 67 320
  • Miljøansvarlig – Mats Bakkom
  • Faktadommer tyvstart – Svein Karlsen

Kenneth Jensen Fossmo
Løpsleder
30.09.22