DUGNAD 30.6. kl. 18 – 20

Første løp for året vel i havn.Men, det trengs en del opprydding etter løpet og vi finner det derfor nødvendig å innkalle til dugnad onsdag førstkommende.

Utstyr må tas vare på, søppel ryddes og banen settes i stand igjen før treninger kan gjenopptas. Vi håper på din forståelse og et godt fremmøte.