Eidsiva

1165 ansatte og tre virksomhetsområder i ett konsern, med et felles samfunnsoppdrag; utvikle infrastruktur til det beste for samfunnet. Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, og leverer samfunnsviktige tjenester til nær én million egne kunder på Østlandet.

Siden 1894 har de bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Eidsivas forgjengere var der da jernbanen kom til Lillehammer, og de sørget for gatebelysning i Hamar rundt forrige århundreskifte. I dag sørger de for at samfunnet og du er på gjennom deres selskap innen strømnett, bredbånd og fjernvarme.

Hovedkontor er i Hamar, og de har oppmøtesteder flere steder på Østlandet. 

Foto: Eidsiva

Eidsiva Energi AS

Eidsiva er organisert som et konsern med Eidsiva Energi AS som morselskap. Eidsiva-konsernet har tre virksomhetsområder; strømnett, bredbånd og fjernvarme. 

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som HMS, HR, finans og økonomi, regnskap og  kommunikasjon. 

Strømnett

Nettvirksomhet drives av Elvia, som bygger, drifter og vedlikeholder strømnettet. Strømnettet har en utstrekning på 66 000 kilometer, det tilsvarer halvannen gang rundt ekvator.

I tillegg til at 2 millioner mennesker i 52 kommuner får strøm fra nettvirksomheten, jobber Elvia mot en fullelektrisk fremtid og er en viktig driver i det grønne skiftet. Selskapet har en ambisjon om å være fremtidsrettet og ta i bruk ny teknologi for å kunne levere løsninger kundene både ønsker og vil sette pris på.

Bredbånd

Bredbåndsvirksomheten bygger, selger og drifter høyhastighets bredbånd – fiber – til privatkunder og bedriftsmarkedet i Innlandet. En viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i regionen er at det er best mulig tilgang til bredbåndstjenester, derfor sikter Eidsiva Bredbånd mot 100% dekning i Innlandet. Bredbåndsvirksomheten tilbyr også TV-tjenester gjennom sitt partnerskap med Altibox. 

Bioenergi

Deres bioenergivirksomhet er Norges tredje største leverandør av fjernvarme. Satsingen på fjernvarme er en god samfunnsinvestering, fjernvarmenettet bidrar til økt elektrifisering gjennom å avlaste strømnettet og er bærekraftig med det faktum at allerede eksisterende ressurser blir brukt til å skape energi. Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde, og ved å installere fjernvarme utnytter de fornybar energi som ellers ville gått tapt. 

Foto: Eidsiva