Eidsiva

Eidsiva ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for NMK Hamar over de neste tre årene.

I over hundre år har Eidsiva, og selskapets forløpere, bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn.
Eidsivas markedsområde dekker etter fusjonen med Hafslund E-CO store deler av Sør-Norge, og Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturselskaper

Foto: Eidsiva

Drivkraft for nye muligheter
Eidsivas mål er bl.a. å være en sikker leverandør av strøm og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Elvia
I januar 2020 fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett – to nettselskaper med hver sin unike historie og med felles interesser og målsetninger om en bærekraftig elektrisk fremtid. Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet og jobber for sikker strømforsyning til to millioner mennesker i Innlandet, Oslo og Viken.
Les mer om Elvia her

Eidsiva Bioenergi
Eidsiva Bioenergi, etablert i 2008, er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverte i 2019 totalt 425 GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. Dette gir et betydelig bidrag til det grønne skiftet gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål. Eidsiva har fjernvarmeanlegg på ti steder i Innlandet.

Eidsiva Bredbånd
Da Eidsiva Bredbånd ble etablert i 2004 hadde bare èn av fire hjem i Innlandet bredbåndsdekning. I dag har 66,5 prosent av husstandene tilbud om fiberbredbånd. Med over 60 000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva Bredbånd en av de største tilbyderne i markedet. Med sin visjon «bredbånd til hele folket» skal Eidsiva Bredbånd jobbe videre med fiberutbygging, og ha fokus på lønnsom vekst.

Sponsorvirksomheten
Eidsiva sponset i 2019 om lag 200 lag og foreninger, og selskapet er profilert på 38 000 drakter. Sponsorvirksomheten er et samarbeid med et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv.

Foto: Eidsiva