Ekstraordinært årsmøte 2022

Tid: Tirsdag 18. januar 2022, kl. 18:30
Sted: Romnes AS, Furnes
og digitalt via teams (oppdatert 16.01.2022)

For å kunne planlegge årsmøtet er vi avhengig av påmelding.

Påmelding – Trykk her (Frist 16. januar kl. 18.00)

For deltakelse digitalt vil dette bli via Teams. Du som påmeldt vil få tilsendt link i forkant av årsmøtet på e-post. Logg inn i god tid slik at registreringen av alle som skal være med i møtet er gjennomført innen kl. 18.30. Vi åpner for å logge inn fra kl. 17.45. Med bakgrunn i stemmegivning, må alle deltakere logge inn via egen link. (oppdatert 16.01.2022)

Møteagenda:

1) Åpning
2) Godkjenne de stemmeberettigede
3) Godkjenne innkalling og agenda
4) Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
5) Behandle opptak av lån og pantstillelser ifm. bygging av lager-/garasjebygg
Iht. vårt lovverk er dette en type sak som må godkjennes av Årsmøtet

Saken presenteres i eget saksdokument – link

NB! For å ha stemmerett må man:

  1. Være over 15 år og
  2. Kontingent for 2021 må være betalt eller
  3. Kunne dokumentere kontingent for 2022 betalt før 18. desember 2021

PS! Møt opp/delta så vi får et beslutningsdyktig Årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i NMK Hamar – Vendkvern Motorbane

2. januar 2022