Forbud mot åpen ild og grilling

Vi minner om at det fortsatt er forbud mot åpen ild/grilling, og henstiller til alle om at dette blir respektert under helgens arrangement på Vendkvern Motorbane.

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14, jf. § 5, jf. Forskrift om brannforebygging § 3 siste ledd, gjør brannsjefen i Hedmarken brannvesen etter delegasjon fra kommunene slikt

VEDTAK som forskrift:

På grunn av meget stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med 6.juli 2018 og inntil forbudet oppheves.

Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av grill og annen brenning. Forbudet gjelder alle personer og virksomheter over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner.