Fører- og kartleser-kurs i rally

Norges Bilsportforbund arrangerer to kurs for førere- og kartleser-kurs i rally 22. november og 29. november, begge dager kl. 1800.

Sted: NBFs lokaler på Bryn. Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo.

Instruktør: Petter Vegel

Påmelding: info@bilsport.no

Pris: Kr. 800,- (senior) / Kr. 400,- (junior under 18 år) betales med Vipps ved fremmøte.

Passer ikke disse datoene, vil det være enda en mulighet.

KNA Lillehammer planlegger lisenskurs rally. Vi er invitert til å delta med våre medlemmer.
Dato er foreløpig ikke satt, heller ikke sted, men må anta at det blir på Lillehammer.

Interesserte kan kontakte Morten Karset 928 93 757 eller KNA Lillehammer ved Eirik Svinsaas 900 61 652.