Fra Valgkomiteen NMK Hamar

Det skal avholdes årsmøte med styrevalg 7.mars 2018. (Det vil bli sendt ut invitasjon til dette på senere tidspunkt)

Vi i valgkomiteen har startet arbeidet med å finne kandidater som ønsker en posisjon i styret og vil stille til valg.

Dette er et givende og interessant arbeid, hvor du som styremedlem er med på å drifte og ikke minst får anledning til å forme NMK Hamar – Vendkern Motorbane som klubb.

Følgende verv er på valg:

  • Leder for 1 år
  • Styremedlem for 2 år
  • Varamedlem for 2 år
  • Jr. representant for 1 år

Forslag til kandidater meddeles skriftlig til valgkomiteen innen 28.februar.

Epost: valgkomite@nmkhamar.no evt. sms til:
Rolf Erik Sandvoll, 482 90 556 | Krister Skjærbekk, 977 07 709 | Ole K Aasvestad, 911 95 320