Funksjonær på rally?

Vil du bli med oss å arrangere Rally?

Første arrangement hvor vi er engasjert er Rally Hadeland 3/2-24.

Vil du være med å bidra, kontakt Børger Brænd 979 72 322 eller Morten Karset 928 93 757.

Om det å være funksjonær

Som sikkert kjent for våre medlemmer arrangerer klubben vår Rally Hedmarken hver høst. For å gjennomføre et slikt arrangement kreves det ganske mange funksjonærer.

For å få dette til samarbeider arrangørene og hjelper hverandre med funksjonærer. Det er spesielt bemanning av tidskontroller (TK) på fartsetappene som er aktuelle.

Det varierer litt hvilke rally vi hjelper til på, men det er gjerne Hadeland, Elverum og Aurskog-Høland.

På en fartsetappe er det fire punkter med tidskontroller (TK):

TK Inn: Tiden inn på etappen registreres, og en foreløpig starttid gis til deltaker. Tider føres i deltakers tidkort og i postens protokoll. Posten bemannes av 3 personer, en etappesjef og to til å registrere/føre tidene.

Startlinje: Endelig starttid tildeles deltaker. Deltaker får beskjed når 30 sek gjenstår, men starter selv på gitt tid. Stor klokke med lysende display viser tiden. På denne posten er det to personer.

Underveis på etappen er det sambandspunkter og sanitetsposter, men de bemannes ikke av oss

På mållinjen, Flying Finish (FF) registreres passeringstiden på skrivende klokke og manuell backup. To personer på denne posten.

Etter FF er det en nedbremsing-sone på 200-300m.

Siste post på etappen er tidskontroll ut (TK ut). Her får deltaker sin anvendte tid ført inn i sitt tidskort, og en tid notert for start på påfølgende transportetappe. 3 personer bør det være på denne posten.

Det kan virke noe skremmende når en leser en slik beskrivelse. Men det er ikke komplisert når en får satt seg inn i oppgavene. Foran deltakerne kommer det opplæring og K-biler en kan øve med.

Når vi er ute på slike arrangementer forsøker vi og samles for felles middag, og klubben gir også et økonomisk bidrag til reise.

Mer info Rally – Norsk bilsport

For den som vil lese mer om funksjonærer: Vedlegg F til § 102 Funksjonærer Norsk Bilsport – Bilsportboka