Furnes Jernstøperi AS

Det er til stor glede for NMK Hamar å ønske Furnes Jernstøperi AS velkommen som samarbeidspartner for de neste tre årene. Jernstøperiet har støttet oss tidligere også, så vi synes det er ekstra gledelig at vi nå har fått til en langsiktig avtale.

Furnes Jernstøperi AS har i dag (2019) ca. 130 ansatte. Omsetning var på 310 millioner i 2018. Bedriften har ca. 55 % eksportandel hovedsakelig til Skandinavia, og nylig etablert i det finske markedet.

Furnes Jernstøperi AS ble etablert i 1958 i Brumunddal og flyttet til Stange kommune i 1967.

Bedriften ble i 1997 fusjonert med Hamjern til Furnes-Hamjern SCC as, og het det til bedriften tok tilbake det gamle navnet Furnes Jernstøperi AS i 2014 etter fisjonen med Hamjern i 2011.

Eier igjennom 40 år, Øyhovden Invest AS, solgte i april 2019 Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading AS og datterselskapet Randers Jernstøberi AS i Danmark til danske AVK Group.

Støperiet er bygget rundt en Heinrich Wagner Sinto formelinje. Linjen har stor kapasitet og har kassemålene 1000x1000x300/200. Produktene formes i svartsand og smeltingen foregår på to 6 tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat. Vi produserer i kvalitetene gråjern og seigjern/kulegrafittjern. Råmaterialene består hovedsakelig av resirkulert stålskrap som blir til nye kvalitetsprodukter av støpejern. Bedriften har et moderne laboratorium med spektrograf og sandlaboratorium, samt en høy grad av automatisering i produksjon og sentrallager.

Furnes Jernstøperi AS har en aktiv produktutvikling og har eget modellverksted. Vi benytter moderne teknologi i prosessen med produktutvikling og modellframstillingen.

Registrert varemerke
Våre tradisjoner for kumlokk, rammer, rister og andre støpte produkter går helt tilbake til 1958. Vi fremstiller i dag alle typer jernstøpegods og er en av Nordens største gategodsprodusenter under varemerket FURNES® og slagordet New Technology – Just use it!

FVU – Furnes VirksomhetsUtvikling
Vi driver en aktiv virksomhetsutvikling og Lean prosess. Våre kjerneverdier er Involverende, Respekt, Pålitelighet, Ærlighet.