Gjennomført juniorkurs

NMK Hamar – Vendkvern Motorbane har holdt juniorkurs hastighet med teori søndag 23. april og praktisk del tirsdag 10. mai.

Totalt var det seks deltakere, hvor tre soknet til NMK Hamar, to fra Elverum og en fra Gudbrandsdalen.

Følgende deltok:

Andrine Johnsen, Henrik Nyvoll Tuvan, Julie Christine Haddeland Østerhaug, Nicolai Frøyshov, Tira Cecilie Storsveen og Haakon Nilsen Martinsen.

Junior hastighetskurs, er for de mellom 5-18 år (avhengig av klasse), som vil konkurrere i bilcross, rallycross eller crosskart. Kurset inneholder to deler. En teoretisk del, som skal gi kunnskap, innsikt og refleksjoner rundt hvordan forstå organiseringen av bilsport, krav til deltakeren og arrangøren, samt avvikling av konkurransen. Teorien avsluttes med en avkrysningsprøve.

Del to er en praktisk del, som går på innsjekk, teknisk kontroll, og ikke minst kjøring av egen eller en av våre utlånsbiler.

Vi takker alle deltakerne for en flott kursdag, og håper å se dere snarlig på startplata.