God Jul og Godt nytt år!

NMK Hamar – Vendkvern Motorbane, ønsker alle medlemmer, funksjonærer, samarbeidspartnere og publikum en riktig god jul og godt ett nytt år!

Året 2020 nærmer seg slutten, og vi kan se tilbake på en sesong og snart ett helt år som har vært helt spesielt for oss alle.

Vi i NMK Hamar, har selv med store begrensninger og redusert aktivitet, kommet oss greit igjennom året. Det har vært stor interesse for de løpene og treningene vi har arrangert. Disse arrangementene hadde ikke vært mulig, uten stor tilpasningsdyktighet og dugnadsvilje blant våre medlemmer og funksjonærer – tusen tusen takk!

Uten frost og snø, så har vi kunne utnyttet høsten godt også i år. Vi har derfor fått fortsatt på en del oppgraderinger på anlegget, som vi mener kommer medlemmer, utøvere og publikum til gode.

Det er med ett stort håp at neste års sesong blir mer normal og mer slik vi kjenner den, uten begrensinger og full fart på Vendkvern Motorbane og hos øvrige motorsportklubber i Norges land!

NMK Hamar – Vendkvern Motorbane, ønsker alle medlemmer, funksjonærer, samarbeidspartnere og publikum en riktig god jul og godt ett nytt år!