Godt oppmøte på landsfinalekick-off

Onsdag 29. november samlet NMK Hamar mange medlemmer til landsfinalekick-off. Klubben har søkt og fått æren av å arrangere NMks landsfinale for seniorer i 2025, noe som har vært etterlengtet i mange år.

Det er i underkant av to år frem til arrangementet, en tid vi skal bruke effektivt til forberedelser. Selv med store oppgraderinger de siste 10 årene, har vi flere planer for arenaen Vendkvern Motorbane frem til det store arrangementet sommeren 2025.

Våren 2024 har vi planer om følgende:

 • Ny asfalt
 • Utbedring og noe mer kerbs
 • Planering av indre bane og gjøre det klippevennlig for traktor
 • Utbedre taueveie, “kjøre rett inn i depot”

Det jobbes også med prosjektering av nedre depot (det bratte partiet). Maskinstyring AS har 3D skannet området nå i høst og skal hjelpe oss med å finnen en løsning som skal gjøre det mer innbydende å stå der og ikke minst forbedre sikkerheten. Viser det seg at vi kan forsvare kostnaden, ser vi for oss at vi får utført denne jobben etter sesongen høsten 2024.

NMKs landfinale 2025

I forholdt til landsfinalen 2025 og arrangementet isolert er det også mye som skal på plass. Dette krever en god del planlegging og enkelte ting kan være greit å få bestilt så tidlig som mulig.

Om noen har noen gode forslag til følgende, så ta kontakt og gi oss dine tips.

 • Publikumsparkering
 • Campingområde(r)
 • Bankettlokale
 • Underholdning på bankett

Vi håper medlemmer og/eller venner av klubben vil være med i planleggingsfasen og ta på seg rollen som komitéledere inn i en arr. og sportskomité. Strukturen er ikke satt, men vi viser et eksempel på hvordan vi ser for oss en organisering.

Vil du være mer under planleggingen som komiteleder eller medlem, trykk på linken under. Der vil du kunne legge igjen kontakt informasjon og velge ut hvilket på område du ønsker å bidra på.

Trykk her for å melde interesse for å være komitéleder eller komitémedlem

Foreløpig tidsplan

2023

 • Etablere styringsgruppe
 • Etablere (komiteledere) arrangements- og sportskomite (Innen nyttår)

2024

 • Etablere de enkelte komiteene (Ila januar 2024)
 • Oppstart komitéarbeid februar 2024

Trykk her for å melde interesse for å være komitéleder eller komitémedlem