Rally

Rallybil_hopp

Rally arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrerte og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Løypa er inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.

Klasseinndeling er etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

Førerlisens
Krav: Søker må gå Rally kurs som holdes i regi av NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Søker må også ha gyldig førekort for bil.
Etter fullført kurs vil du få en debutant lisens, du må fullføre 2 løp i debutant klassen, der minimum ett skal være minirally/rally. Etter fullført 2 løp, må lisensen (original) sendes pr.post til NBF sammen med resultatlistene. Så vil du få tilsendt en Rally C lisens.
Oppklassing til B lisens skjer etter minst 10 poeng samlet med C lisens.
Oppklassing til A lisens skjer etter minst 15 poeng samlet med B lisens.

Ungdomsrallylisens
Som fører kan man delta i ungdomsrally fra fylte 16 år til og med det år vedkommende fyller 18 år. Fører som har eller har hatt norsk førerkort for bil kan ikke delta. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere.

Codriverlisens
Krav: Søker må ha gyldig førekort for bil.
Fyll ut søknad skjema for Codriver.

Kartleserlisens
Krav: Kan søke om kartleserlisens fra det kalenderåret søker fyller 15 år og spesiell søknad til NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Lisensen kan kun brukes i nasjonale løp i Norge.
Fyll ut søknadsskjema for Kartleser.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes av NBF. Vognlisensen utstedes i samme navn som innehaver av vognkortet.
Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknad skjema..

Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.
Vognkort og vognlisens må stå i samme navn til en hver tid.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknadsskjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må kjøpe ny reklame rett.

Les mer hos Norges bilsportforund

nbf_logo_72dpi_RGB