Høstarbeid på Vendkvern

En lang høst uten snø og frost har latt oss ferdigstille publikumsplassen lengst øst. Vi har også begynt på utbedringen av øvre depoet. Gresset er fjernet, det er planert og er klart for toppdekke av knust asfalt. Dette gir oss et godt utgangspunkt for sesongen 2019.