Ifor Williams fornyer samarbeidsavtalen med NMK Hamar

NMK Hamar og Ifor Williams har inngått en ny samarbeidsavtale.

Avtalen er skrevet for 2 år med opsjon for forlengelse.

«Dette er den viktigste sponsoravtalen vi har», sier Geir Gransbråten i NMK Hamar, og uttrykker stor tilfredsstillelse ved fortsatt å ha Ifor Williams med på laget.

«Avtalen gjør det mulig fortsatt å arrangere vår populære cup; Ifor Williams Cup (som består av sammenlagtresultat av tre løp), og avholde vårt tradisjonelle biltrallelotteri som er en viktig inntektskilde for klubben» legger han til.

«Vi har i mange år hatt samarbeid med Ifor Williams på biltrallelotteriet og de to siste år også i forbindelse med Ifor Williams Cup, men nå har vi fått på plass en avtale som beskriver totalsamarbeidet bedre og har en lengre tidshorisont. Noe vi er meget fornøyde med», avslutter Gransbråten.

«Forlengelsen av sponsoravtalen med NMK Hamar er et resultat av at alle parter er fornøyde med samarbeidet vi har hatt gjennom mange år. Klubbens store aktivitetsnivå og den frivillige innsatsen som gjøres i form av både dugnad og tilrettelegging er rett og slett imponerende», sier Kim Brandsnes, markedssjef hos Ifor Williams Norge AS.

Han fortsetter, «for oss så er det viktig å samarbeide med aktører som gir noe tilbake. Både cup’en og biltrallelotteriet har en stor verdi for oss, og er et viktig ledd i den lokale merkevarebyggingen. I tillegg tar vi også vårt samfunnsansvar med å gi noe tilbake, til en organisasjon som drives av frivillighet og et aktivitetstilbud som gir positive ringvirkninger både for store og små», avslutter Brandsnes.

Ifor Willams Norge AS

Ifor Williams Norge AS er norgesimportør av det anerkjente og etterspurte tilhengermerket Ifor Williams Trailers, og er Norges største importør av biltilhengere. Tilhengermerket er blant de mest fremgangsrike i verden, og har i en årrekke hatt en meget god markedsutvikling i Norge.

Med over 80 forhandlere plassert over hele Norge har selskapet hovedkontor, butikk og distribusjonssenter på Rudshøgda i Ringsaker kommune.