INNKALLING ÅRSMØTE 2018 NMK HAMAR

Tid: Onsdag 7. mars 2018 kl. 18:30
Sted: Ifor Williams Norge, Rudshøgda

Møteagenda:
1) Åpning
2) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
3) Godkjenne de stemmeberettigede.
4) Godkjenne innkalling og agenda.
5) Behandle klubbens årsmelding.
6) Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
7) Vedta klubbens budsjett.
8) Behandle innkomne forslag og saker.
9) Fastsette medlemskontingenten.
10) Behandle klubbens organisasjonsplan.
11) Foreta følgende valg:

• Leder
• Kasserer
• Styremedlem
• Varamedlem

• Representant til Sports- og landsmøte
• Revisor
• Valgkomitè

12) Årsmøtet heves.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes NMK Hamar innen 20. februar 2018 til e-post: post@nmkhamar.no
Årsberetning 2017:

 

Med hilsen
Børger Brænd
Leder NMK Hamar

Hamar 31.01 18