Innkalling årsmøte 2019

Tid: Onsdag 13. mars 2019 kl. 18:30
Sted: Ifor Williams Norge, Rudshøgda

Møteagenda:
1) Åpning
2) Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
3) Godkjenne de stemmeberettigede.
4) Godkjenne innkalling og agenda.
5) Behandle klubbens årsmelding.
6) Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
7) Fastsette medlemskontingenten
8) Behandle innkomne forslag og saker.
9) Vedta klubbens budsjett
10) Behandle klubbens organisasjonsplan.
11) Foreta følgende valg:

  • Leder
  • Kasserer – Sekretær
  • 1. styremedlem
  • 2. varamedlemmer
  • Representant fra klubben på Sportsmøte og landsmøte.
  • Revisor
  • Valgkomitè med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

12) Årsmøtet heves.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt inn til styret innen 23.februar til E-post: post@nmkhamar.no
Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelige 4.mars 2019 på NMK Hamar sin hjemmeside.

Tidsplan: 

  • Årsmøte
  • Presentasjon av Ifor Williams Norge.
  • Uformelt medlemsmøte, med enkel bevertning.

Med hilsen
Guro Haug Buvik
Leder NMK Hamar Hamar 07.02.19

PDF

Årsmelding 2018, publisert 04.03.2019