INNKALLING MEDLEMSMØTE 2018

Tid: Onsdag den 7. mars 2018, kl. 19.30
Sted: Ifor/Williams sine lokaler på Rudshøgda

Møteagenda:
1) Presentasjon av Ifor/Williams
2) Terminliste/aktiviteter 2018
3) Videre arbeid med anlegget (depo, bane, publikumsområder)
4) Rally Hedemarken 2018
5) Loddsalg biltralle 2018
6) Eventuelt