Innlandet Fylkeskommune

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Innlandet har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er også Norges største hyttefylke.

Innlandet Fylkeskomme har via tilskuddsordningen for arrangementsutvikling, gitt NMK Hamar midler for delfinansiering av start- og tyvstartanlegg.

Med en ny teknisk løsning, som start- og tyvstartanlegg, som detekterer evt. tyvstarter – gir en totalt objektiv og teknisk/elektronisk dømming.

Dette gir oss ikke minst rettferdig dømming, men også en eklere oppgave i å bemanne posten faktadommer start.

Dette systemet vil også gi oss flere positive effekter.

• Det vil redusere behovet for en funksjonær, som i dag varsler evt. tyvstarter manuelt med flagg.

• Bedring av sikkerhet / HMS

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordning for arrangementsutvikling innen idrett er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer. Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Les mer