Innlandscup 2016.

NMK Hamar vil i samarbeid med KNA Solør og NMK Elverum arrangere Innlandscupen 2016 som en del av vårt vårløp i mai 2016.

Løpene kjøres som vanlig med egne tilleggsregler, så må man melde seg på cupen i tillegg om man ønsker å delta i denne.
Det vil bli senior, junior og damer, men det må minimum være 6 startende i hver klasse for at det skal være tellende. Det er også kun mulig å delta i en klasse i cupen.

KNA Solør åpner cupen i forbindelse med Vårslæpp`n 23 april 2016. Tilleggsregler og påmeldingen til Vårslæpp`n og Innlandscupen 2016 finner dere på deres sider her. Husk å melde dere på begge deler!

 

Mer om innlandscupen 2016/cupreglementet:
Innlandscup 2016

Formålet med cupen:
Ønsket er å styrke samarbeidet klubbene i mellom. Vi ønsker å rette fokus på alle deltagere på tvers av klubb og organisasjon. Vi tror en slik cup kan øke deltakerantallet på stevnene til alle arrangørene, samt bidra til en forenkling i anskaffelse av funksjonærer da vi blir forpliktet til samarbeid. Vi vil kunne utveksle erfaringer som kan bidra til ett større fokus på å få til ett vellykket arrangement. Vi tror at dette samarbeidet også vil kunne bidra til å vekke interessen for bilcross i hele innlandet ved hjelp av et større nedslagsfelt.

For alle klubbene er juniorsatsing et viktig arbeid og en slik cup kan være et positivt tilskudd til juniorene som kanskje ikke alltid får den største oppmerksomheten.

Cupen eies av KNA Solør, NMK Hamar og NMK Elverum og de står fritt til å kunne velge hvilke arrangører de ønsker å ta med seg i videre samarbeid år for år om cupen skal videreføres eller utvides.

Tellende arrangement i 2016:
KNA Solør 23. april 2016
NMK Elverum 7. mai 2016
NMK Hamar 21. mai

Med dette avsluttes cupen hos NMK Hamar med premiering av cupen.

Tellende klasser:
Bilcross Senior
Bilcross Junior
Bilcross Damer
For å oppnå poeng i cupen må det være minimum 6 startende i hver klasse og det er kun mulig å delta i en klasse pr. deltager.

Deltagere:
Innlandscupen er åpen for alle førere med gyldig lisens. For å oppnå poeng i cupen må man være påmeldt Innlandscupen 2016. Påmelding skjer via alle arrangørers hjemmeside, påmeldingen er gratis. For å oppnå poeng må man være påmeldt i cupen før deltagelse i de enkelte løpene. Det kreves kun en påmelding.

Gjennomføring av cupen:
Alle arrangørene kjører løpene sine med egne tilleggsregler, men cupen må være med under løpets art. Arrangørene står fritt til å velge løpsgjennomføring, men løpet skal kjøres etter bilcrossprinsippet med tanke på poeng da dette er grunnlaget for poengberegningen.
Publisering av resultatlister og sammenlagtliste i Innlandscupen skal publiseres på alle arrangørenes nettsider. NMK Hamar er ansvarlig for å oppdatere sammenlagtlisten. Alle arrangører skal sende sin resultatliste til alle arrangørene.
Alle arrangørene forplikter seg også til å reklamere for alle arrangementene på sine nettsider og eventuelt Facebook sider. Kostnader på premiering deles likt mellom arrangørene, uavhengig av antall deltagere ved hvert arrangement. NMK Hamar fakturerer de andre arrangørene for utgifter i 2016.

Premiering:
Pokal premiering av de 6 beste, 4-6 plass tildeles i tillegg fri start i ett valgfritt arrangement hos en valgfri arrangør (KNA Solør, NMK Elverum eller NMK Hamar) i 2016, Landsfinalen hos NMK Elverum gjelder ikke fri start. 1-3 plass tildeles pengepremier:

Bilcross Senior: Bilcross Junior Bilcross Dame
1. plass 5.000,- 1. plass 5.000,- 1. plass 5.000,-
2. plass 3.000,- 2. plass 3.000,- 2. plass 3.000,-
3. plass 2.000,- 3. plass 2.000,- 3. plass 2.000,-

Poengberegning:
1. plass = 20 poeng
2. plass = 17 poeng
3. plass = 15 poeng
4. plass = 13 poeng
5. plass = 12 poeng
6. plass = 11 poeng
7. plass = 10 poeng
8. plass = 9 poeng
9. plass = 8 poeng
10. plass = 7 poeng
11. plass = 6 poeng
12. plass = 5 poeng
13. plass = 4 poeng
14. plass = 3 poeng
15. plass = 2 poeng
16. plass = 1 poeng

I tillegg til disse poengene får alle startende førere 2. startpoeng i hvert løp. Dette bidrar til at alle samler poeng og vi vil enklere kunne se hvem som deltar på alle løpene.
Deltageren med flest poeng etter 3 arrangement er vinner av Innlandscupen 2016, den med nest mest poeng blir nummer 2 osv.
Ved poenglikhet avgjøres det med den deltageren med flest 1. plasser i alle arrangementene, Ved fortsatt likhet gjelder antall 2. plasser osv.

Ved eventuell avlysning av arrangement:
Om en av arrangørene må avlyse sitt arrangement vil dette arrangementet utgå i cupen og de resterende arrangementene vil gjelde som grunnlag. Om to arrangører må avlyse sine arrangement utgår cupen og ingen poeng er gjeldene.
Arrangører som avlyser sine arrangement må allikevel bidra til premiering av cupen.

For KNA SOLØR
______________________________
Roger Bjørklund

For NMK ELVERUM
______________________________
Therese Bruer Larsen

For NMK HAMAR
______________________________
Bjørn Nordby