KLUBBLØPET 29.09 | Deltakermelding 1

Teknisk ansvarlig – Per Arne Nyhagen
Resultatservice – Mona Jordmoen
Sikkerhetsansvarlig – Lars Mangerud
Jurymedlem – Jan Erik Sevaldjordet
Faktadommer start – Tor Olav Østlund

 

10.09.2018
Løpsleder
Jill Johansen