KLUBBLØPET 29.09 | Deltakermelding 2

Ass løpsleder er byttet og blir Tor Åge Tøsdahl

Innsjekk og teknisk tider er endret (pga at det blir fort mørkt)

Nye tider er:
Fredag 28/9 kl 1730 – 1930 Innsjekk og teknisk
Lørdag 29/9 kl 0730 – 0900 Innsjekk og teknisk

Løpsleder Jill Johansen 27/9 – 18