Lagerseksjoner.no

Lagerseksjoner AS ble etablert i 2017 da en av gründerne selv trengte lagerplass og plass til hobbyvirksomhet etter å ha flyttet inn nytt hus i boligfelt. Kona var også lei av å se på campingvogna som tok plass på tunet. Det viste seg å bli dyrt å bygge bare for eget behov, og idèen om et bygg med flere lagerseksjoner vokste frem. Det første bygget ble satt opp i Grimstad og ble altså bygget for å dekke eiernes egne plassbehov til lager og hobby

Det viste seg raskt at det var flere med samme behov og dermed oppstod begrepet «Lagerseksjoner» og «Lagerseksjoner.no».

Lagerseksjoner AS er i dag landets største leverandør av lagerseksjoner, og har siden oppstart solgt over 700 seksjoner fra Lillesand i sør til Trondheim i nord.  I 2020 overleverte vi ca. 100 lagerseksjoner. I 2021 forventer vi å overlevere ca. 250 lagerseksjoner til våre kunder.

Selskapets eiere har bred bakgrunn fra entreprenør, eiendomsutvikling og prosjektadministrasjon. Vår målsetning er å identifisere gode tomteområder for plassering av våre bygg og lage både kjøpsprosess, overtakelse og videre drift gjennom sameie på en best mulig måte for våre kunder. Vi gjennomfører omfattende og sertifiserte kundeundersøkelser etter hvert prosjekt, og det er gledelig at vi har oppnådd svært høy score på disse.

https://lagerseksjoner.no/