M. Dobloug AS

Det er til stor glede for NMK Hamar å ønske M. Dobloug AS velkommen som ny samarbeidspartner over de tre neste årene!

M. Dobloug AS har vært i anleggsbransjen siden 1949. De har opparbeidet seg tillit og en god posisjon i markedet gjennom hardt og målrettet arbeid.

Firmaet påtar seg alt av; Graving, grøfting, planering og drenering, vann- og avløpsarbeider, vegbygging, grunnarbeid bygg, plasser, utomhus-arbeider og rørlegging under vann.

Etter mer enn 60 år som grunnentreprenør har de opparbeidet en solid erfaring og bred kompetanse i faget. Det gjør M. Dobloug AS til en naturlig samarbeidspartner både for private og offentlige utbyggere.

Selskapet utfører graving også utenfor distriktet, men det er det lokale markedet rundt Hamar, Ottestad, Stange, Furnes, Brumunddal, Moelv og Sjusjøen, nærmere bestemt Hedmarken, som er det primære nedslagsfeltet i dag.

I 1978 etablerte bedriften seg med nytt verksted og kontor i Nydal Næringspark i Furnes inntil E6, der de fortsatt holder til i dag.

M. Dobloug AS ble i 2003 delt i et driftsselskap og et eiendomsselskap, og Knut J. Arnseth og Maths Arnkværn kom inn på eiersiden. Sistnevnte er i dag firmaets daglige leder.

Med 23 ansatte og en moderne maskinpark har de ressurser til å gjennomføre selv store og krevende oppdrag. Å legge rør under vann er eksempel på slike utfordringer som krever spesiell kompetanse.