Neglespretten 2018 | Deltakermelding 1

Melding om personell:

  • Ass løpsleder –  Bjørn Nordby
  • Teknisk ansvarlig – Steffen Skustad
  • Resultatservice – Therese Bruer Larsen
  • Faktadommer mål – Tonje Gjenga Lund

 

09.10.18
Løpsleder Jill Johansen