Neglespretten og avbud?

Det er stor interesse for å kjøre vårt siste arrangement i år, og pr. 24.9 har vi hele 51 førere på venteliste!

Vi henstiller derfor alle som er påmeldt til Neglespretten 2023 og som innser at de ikke før kjørt – om å melde avbud så raskt som mulig.

Vi vil fortløpende og kronologisk flytter over fra venteliste til ordinær liste etter hvert som det blir en åpen plass. Navnet slettes fra ventelisten og legges inn i ordinær liste.