NM CROSSKART 4.8 | Deltakermelding 1

Jurymedlemmer:
Jan Ove Sagmoen
Oddleif Haldsrud
Kai Sveum

 

17.07.2018
Løpsleder
Tommy Kristiansen