Ø.M. Fjeld AS

Det er til stor glede for NMK Hamar å ønske Ø.M. Fjeld AS velkommen som ny samarbeidspartner over de tre neste årene!

Ø.M. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet. Selskapet ble etablert i 1948, og hovedkontoret har hele tiden ligget på Kongsvinger. Med regionskontorer og datterselskaper i en rekke byer, bl.a. Hamar betjener de både private og offentlige oppdragsgivere over hele Østlandet.

Foto: Ø.M. Fjeld

Selskapet har over 500 ansatte, og entreprenørvirksomheten omfatter foruten Ø.M. Fjeld, også datterselskapene Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito. Med en årlig omsetning på rundt fire milliarder kroner, er de den sjette største rene byggentreprenøren i Norge.

De siste fem årene har selskapet gjennom Ø.M. Fjeld Utvikling solgt egenutviklede boligprosjekter for rundt 1,5 milliarder.  For tiden har de prosjekter under bygging og utvikling til en salgsverdi på rundt 1 milliard kroner. De kommende årene skal Ø.M. Fjeld Utvikling utvikle og selge nye boliger for anslagsvis 6-7 milliarder.

Foto: Ø.M. Fjeld