Obos Jubel

I 2022 innvilget Obos jubel en søknad om bidrag til nytt speakeranlegg til motorsportarena Vendkvern Motorbane, til stor gled for klubbens medlemmer og

Obos Jubel

Obos ønsker å bidra til livet mellom husene, og støtter en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Har du barn, en nevø, kusine, venn, nabo eller en klubb du ønsker skal få et enda bedre tilbud? Ved å spre budskapet om OBOS Jubel kan du bidra til å skape et bedre nærmiljø enten der du selv bor eller andre steder. Pengene som deles ut vil gå til gode formål innen idrett og kultur rettet mot barn og unge.

Obos deler ut inntil ti prosent av overskuddet etter skatt hvert år til samfunnsnyttige formål. Les mer på websiden til Obos.

Les mer om Obos jubel