Komiteer

Sport og Arrangement

Ansvar:

 • Søke om løp/arrangement
 • Planlegge og gjennomføre løp og treninger
 • Sørge for alle offentlige godkjennelser og nødvendige tillatelser ifm løp
 • Skaffe funksjonærer til løp og treninger
 • Ansvar for utstyr til og opplæring av funksjonærer
 • Forestå klubbens kioskdrift
 • Forestå sosiale arrangementer (klubbkvelder/årsfest etc)

Medlemmer p.t.
Guro Haug Buvik (leder), Monica Mariussen Bakkom, Siv Janne O Bækken, Kristin Huse, Mali Helene Moen, Stine Helset, Kjetil Stamstad, Svein Karlsen, Emilie Rundgren Pettersen, Juni Moestue,

Landevei/Rally

Ansvar:

 • Søke om løp/arrangement
 • Planlegge og gjennomføre løp og evt treninger
 • Sørge for alle offentlige godkjennelser og nødvendige avtaler med grunneiere
 • Skaffe funksjonærer til løp og evt treninger
 • Ansvar for utstyr til og opplæring av funksjonærer
 • Utarbeide eget budsjett og resultatrapport for behandling i styret
 • Levere egen årsberetning til Styret i god tid før Årsmøtet

Medlemmer p.t.
Børger Brænd (leder), Lars Engen, Morten Karset, Stian Kristiansen, Kai-Roar Skjærbekk, Mats Engebakken, Andreas Viksmoen

Bane og Depot

Ansvar:

 • Oppgraderinger og løpende vedlikehold av bane, depot, publikumsområder og veier
 • Sørge for at banen til enhver tid er i godkjent stand
 • Sørge for at banen er i best mulig preparert til løp og treninger
 • Ha ansvar for at traktorer/tauebil og annet rullende materiell er i orden og med drivstoff til: dugnader, trening og løp

Medlemmer p.t.
Hans Liberg, Lars Erik Aasvestad, Marcus Nysveen Haug, Kent Arild Furulund, Espen Mikkelsen

Bygninger og Teknisk Drift

Ansvar:

 • Ansvar for vedlikehold/mindre oppgraderinger av eksisterende bygninger
 • Følge opp VVS og el. installasjoner.
 • Ansvar for frostsikker avstenging om høsten
 • Ansvar for gjerder/sikring av publikumsområder samt reklameskilter
 • Ansvar for verktøy og utstyr i verktøy-container, inkl at kantklippere, motorsag og evt annet motorisert utstyr er funksjonsdyktig til dugnader og løp
 • Holde orden i verktøy-container

Medlemmer p.t.
Georg Trysberg (leder), Frank Dyresen, Kjell Taasaasen, Per Erik Lund, Morten Skogsrud, Espen Linnerud, Leif Huse, Jonatan Thorstad, Patrick Thorstad

Markeds og Mediegruppe

Ansvar:

 • Skaffe sponsorer og vedlikeholde samarbeidet med disse.
 • Lage events og samlinger med og for sponsorene
 • Profilere klubben overfor lokale myndigheter, lokalt næringsliv og lokale medier
 • Bidra til en aktiv og god informasjonsstrøm, via våre sosiale medier (web/fb), til våre medlemmer og øvrige som følger oss på sosiale medier
 • Skrive artikler for å legge ut på klubbens sosiale medier om f.eks egne aktiviteter (dugnader, løp, medlemsmøter etc) og om våre medlemmers sportslige resultater også utenom egne arrangementer (for eksempel Crosskart, Rally, Racing etc)

Medlemmer p.t.
Geir Gransbråten (leder), Juni Mostue, Guro L. Afseth, Oliver Høitomt

Ønsker du å bidra i en av disse komiteene, ta kontakt med oss via e-post: post@nmkhamar.no