Komiteer

Hastighet/Arrangement

Ansvar

 • Søke om løp/arrangement
 • Planlegge og gjennomføre løp og treninger
 • Sørge for alle offentlige godkjennelser og nødvendige avtaler med grunneiere ibm. løp
 • Skaffe funksjonærer til løp og treninger
 • Ansvar for utstyr til og opplæring av funksjonærer
 • Forestå klubbens kioskdrift
 • Forestå sosiale arrangementer (klubbkvelder/årsfest etc.)

Medlemmer p.t.
Guro Buvik, Monica M Bakkom, Svein Karlsen, Siv J O Bækken, Stine Helseth, Mai Helene Moen, Kjetil Stamstad, Sølvi Brænd, Kristin Huse

Bane/Depot

Ansvar

 • Oppgraderinger og løpende vedlikehold av bane, depot, publikumsområder og veier
 • Sørge for at banen til enhver tid er i godkjent stand
 • Sørge for at banen er i best mulig preparert til løp og treninger
 • Ansvar for at traktorer/tauebil og annet rullende materiell er i orden og med drivstoff til: dugnader, trening og løp

Medlemmer p.t.
Lars E Aasvestad, Hans Liberg, Tor Ivar Henriksen, Kjell Arne Dalsveen, Thomas Mikkelsen, Espen Mikkelsen, Kent Arild Furulund

Bygninger/Teknisk Drift

Ansvar

 • Ansvar for vedlikehold/mindre oppgraderinger av eksisterende bygninger
 • Følge opp VVS og el.installasjoner
 • Ansvar for frostsikker avstenging om høsten
 • Ansvar for gjerder/sikring av publikumsområder samt reklameskilter
 • Ansvar for verktøy og utstyr i verktøy-container, inkl at kantklippere, motorsag og evt annet motorisert utstyr er funksjonsdyktig til dugnader og løp
 • Holde orden i verktøy-container

Medlemmer p.t.
Erik Johansen, Leif Huse, Thorbjørn Spangen, Morten Skogsrud

Landevei/Rally

Ansvar

 • Søke om løp/arrangement
 • Planlegge og gjennomføre løp og evt treninger
 • Sørge for alle offentlige godkjennelser og nødvendige avtaler med grunneiere
 • Skaffe funksjonærer til løp og evt treninger
 • Ansvar for utstyr til og opplæring av funksjonærer
 • Utarbeide eget budsjett og resultatrapport for behandling i styret
 • Levere egen årsberetning til Styret i god tid før Årsmøtet

Medlemmer p.t.:
Børger Brænd, Lars Engen, Bjørn Nordby, Morten Karset, Kai Roar Skjærbekk, Tor Olav Østlund, Mats Engebakken, Thomas Simensen