Oppgraderinger høsten 2019

Uten frost og snø, så har vi kunne utnyttet høsten godt også i år. Vi har derfor fått fortsatt på en del oppgraderinger på anlegget, som vi mener kommer medlemmer, utøvere og publikum til gode.

Dette er blant annet:

  • Utvidelse av det øvre depot.
  • Utvidelse av nedre deopt.
  • Påstartet publikumsplass ved speakertårnet.
  • Fundament for ny sanitærcontainer (container blir satt på plass ila året)