Oppmøte funksjonærer.

Oppmøtetid for dere flinke funksjonærer er kl 08.40 i helgen.

Det er litt viktig at alle møter da vi ikke er fler enn vi må. Vi har også plass til fler om noen har mulighet.