Organisert trening – Vendkvern Motorbane

Hamar kommune har i dag, 7. april, i samråd med idrettsrådet, vedtatt å åpne alle utendørs idrettsanlegg for organisert aktivitet i hht. smittevernreglene. Idrettslagene må følge kjøreregler for begrenset organisert trening gitt av det enkelte særforbund: www.idrettsforbundet.no/sarforbund/

Styret vil benytte påsken til å vurder en evt. åpning for begrenset organisert trening også på Vendkvern Motorbane. Banen er fortsatt våt enkelte steder, og vil trenge en til to uker til med tørk, før den kan benyttes.

Vi vil etter påske informere evt. oppstart av treninger og under hvilke retningslinjer dette blir.