Protokoll fra årsmøtet 30. mars 2016.

Årsmøte 30 mars 2016
Hamar Gokart, Br.dal.

 1. Åpning.
 2. Dirigent: Bjørn Nordby
  Sekretær: Børger Brænd
  Repr. til protokoll: Cato Sveen, Ole Kristian Aasvestad
 3. 23 Stemmeberetige, 1 ikke stemmeberetige.
 4. Innkalling: Godkjent
  Agenda: Godkjent.
 5. Årsmelding: Godkjent
 6. Klubbens regnskap: Godkjent
 7. Klubbens budsjett: Godkjent
 8. Innkommende saker:
  Sak fra styret om vedtak av ny lovnorm for NMK klubb. Leder gikk igjennom denne.
  Vedtak: Godkjent
 9. Medlemskontigent,
  Følge NMK sin anbefalning.
  Vedtak: Godkjent.
 10. Klubbens organisasjonsplan.
  Vedtak: Styret får mandat til å sette opp denne etter revidering.
 11. Leder: Børger Brænd, 1 år
  Nestleder: Dag Nordstrand, 1 år
  Sekretær: Guro Buvik, 2 år
  Kasserer: Morten Karset, 1 år
  Styremedlem: Kjell Bryni, 1 år
  Styremedlem: Kai-Roar Skjærbekk, 2 år
  Jr. representant: Magnus Knutsen, 2 år.
  Varamedlem: Daniel Nordby, 1 år
  Varamedlem: Espen Mikkelsen, 2 år
  Revisor: Viderefører dagens praksis.Valgkomitè:
  Rolf-Erik Sandvoll
  Ole Kristian Aasvestad
  Krister Skjærbekk
  Valgkomitè er gitt mandat til å konstituere seg selv.

  Repr. NMK`s sportsmøte 2016:
  Vedtak: Styret får mandat til å sende representanter.

Underskrevet av Cato Sveen og Ole Kristian Aasvestad.

Orginal:

årsmøte 1  årsmøte 2