Referat fra årsmøte og medlemsmøte.

ÅRSMØTET:
8. mars gjennomførte vi årsmøte i NMK Hamar. Dette gikk fint for seg, og det var 25 stemmeberettigede på årsmøte.

 • Medlemskontigent ble satt til 550kr for senior og 350kr for junior/pensjonist.
 • Valg styret i 2017 ser slik ut:
  Leder – Børger Brænd 1 år
  Nestleder – Guro Haug Buvik
  Kasserer – Morten Karseth
  Sekretær – Monica Mariussen Bakkom
  Styremedlem: Kai Roar Skjærbekk
  Styremedlem : Geri Gransbråthen
  Vara styremedlem: John Erling Korsbakken
  Vara styremedlem: Espen Mikkelsen
  Junior representant: Emilie Pettersen


MEDLEMSMØTET:

 • Vi fikk en presentasjon av IFOR Williams og Tryg forsikring.
 • Det ble lagt frem status ang fremdrift klubbhus, depot og bane.
 • Vi har fått en egen banekomitee som består av: Odd Sveen, Lars Erik Aasvestad, Tommy Callander, Jørun Moestue og Kent Arild Furulund.
 • Det ble gitt litt info fra hvor langt junior landsfinale komiteen har kommet med planlegging, og det vil her bli lagt ut på nettsiden www.jrlf2017.no . På nettsidene tile landsfinalen er det også en mulighet for medlemmer i klubben til å skrive seg på som funksjonær til junior landsfinalen og hva de ønsker å gjøre. Dette finner dere her: Funksjonærstasjoner og påmelding.
 • Mailløpet som er satt opp samtidig som Eliteracet kjører vi som planlagt. Det nye styre har fått lov til å sette et min. antall påmeldinger i tileggsregler for at vi skal kjøre løp
 • Biltrallelotteriet er i gang, og vi har fått loddblokker. Henvend dere til Morten Karseth hvis dere allerede nå ønsker en bok.
 • Rett etter det første styremøte med det nye styret vil det bli lagt ut kalender og dugnadsliste for sesongen.