REFERAT MEDLEMSMØTE ONSDAG 7.MARS 2018 I NMK HAMAR

Tid:    Onsdag den 7. mars 2018 kl. 19.30
Sted:  Ifor/Williams sine lokaler på Rudshøgda

Møteagenda:

Presentasjon av Ifor/Williams
Ronny Enger presenterte Ifor/Williams og hva de jobber med. Alle NMK Hamar sine medlemmer får prosenter ved kjøp av henger hos dem.

Terminliste/aktiviteter 2018
Terminlisten ble gjennomgått. Det er også i år satt opp en del dugnader og det er også i år tenkt å lage en egen dugnadsliste. Første trening er satt opp den 11.april, dette er vi svært usikre på pga den store snømengden som er. Funksjonærkurs blir satt opp søndag 22.april, det vil komme mer info om dette før påsken på våre nettsider. Det ble foreslått fra våre medlemmer som var tilstede å flytte vårløpet vårt fra den 19.mai til mandag 21.mai (2.pinsedag). Styret har i etterkant hatt styremøte der de har vedtatt å flytte løpet til den 21.mai.

Vi i NMK Hamar har fått NM runde i crosskart i august, Robert Hermansen informerte litt om hva som trengs ift. et slikt løp. Det eneste som er av vesentlig stor forskjell er at asfalten på startplata må være lenger pga start oppsettet i crosskart.

Videre arbeid med anlegget (depo, bane, publikumsområder)
Geir Gransbråthen informerte ift hva vi tenker med videre utvikling av disse områdene. Det er satt av penger i budsjettet for 2018 for å utbedre dette. Bane komiteen fra 2017 vil bli spurt om de kan ta ansvar for dette i 2018 også.

Rally Hedemarken 2018
Det jobbes med å få kjøre i Ringsaker igjen under Rally Hedmarken. Alle medlemmer ble oppfordret til å stille som funksjonærer, slik at NMK Hamar slipper å leie inn folk som funksjonærer.

Loddsalg biltralle 2018
Samme antall lodd og samme pris. Tralla er sponset av Ifor/Williams, lik den vi hadde i 2017 men nå med dekkstativ.