Søknad utviklingsstipend 2022

Utviklingsstipendet til NMK Hamar – Vendkvern Motorbane, er ment som støtte til videreutvikling av klubbens yngre utøvere som viser stort talent og  vilje til seriøs videre satsing innen motorsport.

Utviklingsstipendiet har en samlet pott på kr 20.000. Stipendiet er et engangsbeløp og kan utbetales til en utøver som oppfyller statuttene.

Kandidater til stipendiet kan nomineres av styret, foreslås av klubbens medlemmer eller søkes på av enkeltutøvere.

Søknadsfrist 1. november.

Statutter 

  • Må være i alderen 12 – 18 år
  • Må være utøver i en motorsportsgren som organiseres av Norges Bilsportforbund.
  • Må kunne vise til resultater som underbygger at utøveren er et «Talent»
  • Må ha vært aktiv innen en eller flere av de nevnte grener i minimum 2 år
  • Må ha vært betalende medlem i NMK Hamar minimum 2 år og forventes å fortsette sitt medlemskap og å representere klubben i sin videre satsing
  • Må vise et seriøst ønske om å videreutvikle seg som motorsportsutøver og ha en plan for å delta i en motorsportsgren som arrangerer en NM- eller annen mesterskapsserie
  • Må ha holdninger til sporten, funksjonærer og konkurrenter som er i tråd med Norsk Bilsports verdigrunnlag, uttrykt i «Fair Race»
  • En utøver kan motta Utviklingsstipendiet kun 1 gang
  • Kandidater til Stipendiet kan nomineres av styret, foreslås av klubbens medlemmer eller søkes på av enkeltutøvere
  • Styret avgjør hvem som eventuelt skal motta Stipendiet

Søknad