Søknad utviklingsstipend 2023

Utviklingsstipendet til NMK Hamar – Vendkvern Motorbane, er ment som støtte til videreutvikling av klubbens yngre utøvere som viser stort talent og  vilje til seriøs videre satsing innen motorsport.

Utviklingsstipendiet har en samlet pott på kr 20.000. Stipendiet er et engangsbeløp og kan utbetales til en utøver som oppfyller statuttene.

Kandidater til stipendiet kan nomineres av styret, foreslås av klubbens medlemmer eller søkes på av enkeltutøvere.

Søknadsfrist 1. november.

Les mer om utviklingsstipendet her