Sommerløpet 26.-27.juni | Førermelding 2

Hei alle førere/ledsagere/mekanikere som er påmeldt til vårt løp 26.-27.juni.

Vi har nå tatt med alle fra venteliste og er per dags dato 160 påmeldte. Det er VIKTIG at
dere sender bilde av medlemskap og førerlisens, det eneste dere trenger å ha med
fysisk på innsjekk er vognlisens.

Vi vil også minne om at alle MÅ forhåndsbetale startkontigent. For at påmeldingen
skal være godkjent , MÅ startkontigent betales inn til kontonummer: 1813.33.32711
eller til VIPS nummer 82980 – innen tirsdag 22.juni kl 2000.
Innbetaling MÅ merkes med navn og startnummer! Husk kvittering for
eventuell fremvisning i innsjekk.

Etter åpningen av samfunnet som var på søndag 20. juni har vi i arrangement og
sportskomiteen jobbet for å finne den beste og mest forsvarlige løsningen som vi kan
få til på så kort tid. Vi har fått mange spørsmål og mange gode forslag. Det viktigste
for oss har vært å få med alle deltagerne som ønsker å kjøre. Og vi har derfor landet
på at vårt arrangement kan tillate inntil 500 stykker med faste tilviste plasser, i
samarbeid med kommune overlege. Det blir IKKE publikum på arrangementet.

Vi er heldige som har fått mulighet til å gjennomføre arrangementet. Vi må derfor
presisere at alt avhenger av oss selv og streng disiplin på alle områder. Det er kun en
svikt i tiltakene som skal til for å ødelegge resten av sesongen. Med respekt for
tiltakene, klarer vi dette sammen på en trygg og smittefri måte.

Våre smittevernstiltak:

  • Alle må være friske
  • Ikke vært i utlandet de siste 10 dager
  • Holde minimum 1 meter avstand til hverandre
  • Alle må bruke munnbind så fort man går utenfor egen depotplass.
  • Man må holde seg i sin kohort
  • Hvis noen bor i kommune med strengere smitteverntiltak enn de nasjonale, skal
    dere ikke delta på arrangementet.

For dere som førere/ledsagere/mekanikkere vil dette si at når dere ankommer
Vendkvern motorbane blir dere tatt imot av en av våre funksjonærer. Der dere må si
deres navn og startnummer slik at vi får krysset dere av på listen. Så kjører dere å
finner deres depot plass/faste tilviste plass. Det er viktig at dere har god avstand til
personer dere ikke er i samme kohort som. Etterhvert som dere finner deres plasser
vil det bli utarbeidet et kart over område og over hvilke biler som står på de faste
anviste plassene.

Når dere forlater deres depotplass/faste tilviste plass så SKAL det brukes munnbind
der det ikke er mulig å overholde 1 meter avstand, dvs. at når dere skal på følgende
steder: innsjekk, teknisk, toalettet, premieutdeling, budkø og trekning av bud så
SKAL alle bruke munnbind.
Ta gjerne med deg munnbind selv, det er også mulig å få utdelt i inngangen.

Vi ønsker vi å tilby alle påmeldte førere å ha med seg en ekstra mekanikker. Det
koster kroner 250,- og betales inn til kontonummer: 1813.33.32711 eller til VIPS
nummer 82980 – merk innbetaling med startnummer.
Hvis dere ønsker dette så MÅ dere sende en mail til post@nmkhamar.no eller
en melding til løpssekretær på telefon 950 17 616 med navn og telefonnummer
på denne Husk å merk med hvilket startnummer det gjelder.

Plan for dagen ift. smittevern:

Innsjekk: Innsjekk foregår i luker på kort enden av klubbhuset i nedre depot. Alle
SKAL ha på seg munnbind når de står i innsjekkkø og ta på antibac ved luken. På
forhånd skal dere ha sendt inn førerlisens, medlemskap og betalt startkontigent. Så
det eneste dere da trenger å ha med dere er vognlisens.
Dere vil få startnummer og inngangsbånd (som det er viktig at dere bruker, hvis dere
ikke har på disse kan dere bli bortvist fra stevne). Det er kun personer med bånd som
har lov til å oppholde seg på området.

Teknisk: Dere vil ikke få med dere noe skjema til teknisk og dere SKAL ha på dere
munnbind. Påse at du har satt på startnummer på bilen og har med deg alt av
sikkerhetsutstyr. Når du ankommer teknisk gå ut av bilen og ta ut sikkerhetsutstyr og
legg det på bordet ved forespørsel fra teknisk kontrollant. Sett opp dører, panser og
bagasjelokk før kontroll) Husk avstand i kø og til de tekniske fra
arrangørklubben.

Førermøte: Dette blir tatt over høyttaleranlegget, slik at alle kan stå på sin faste
tilviste plass å følge med på dette. Et sammendrag av hva som ble sagt på førermøte
vil bli hengt opp på offisielle oppslagstavle og publisert på vår nettside.

Løpsgjennomføring: Dette blir som vanlig. Det eneste vi må be dere huske på her
er at hvis det er noen foreldre/ledsagere/mekanikere som skal være med noen ned
på startplata, så SKAL det brukes munnbind.

Vi har en egen smitteverns ansvarlig med et eget smitteverns team. Disse kan
til en hver tid be om å få se deres inngangsbånd, be dere huske på bruk av
munnbind, be personer/grupper som står for nære hverandre «bryte opp».
Dere skal respektere det de sier til dere, hvis ikke kan det føre til bortvisning fra
stevne
.

Igjennom hele stevne så ber vi dere om å huske god håndhygiene, vi har
vannklosetter med vask både i nedre og øvre depot. Samt at vi har antibac
utenfor alle kiosker, ved innsjekk, bud og plassert rundt på stolper i depot.
Bruk det!

Toaletter: Husk avstand i kø og munnbind. Husk antibac og håndhygiene. Vi har et
eget team som kontinuerlig vasker alle toaletter ila. stevnet.

Kiosk: Husk avstand i kø og munnbind. Vi oppfordrer til bruk av vipps og bankkort.
Når dere kommer til luken ha på deg antibac. Vårt kioskpersonell står bak et
pleksiglass og har gode hygienerutiner. Ikke bøy deg ned slik at du kommer under
pleksiglasset, da er hele poenget borte.

Sekretariatet/førerkontakt/jury: Skal du besøke noen av disse stedene ila dagen
så ha på deg munnbind.

Bud: Stå med god avstand og ha på deg munnbind i budkø. Ha på antibac når du
kommer til budluken. Alle bud som skal legges inn skrives av våre funksjonærer, så
dere skal IKKE fylle ut konvolutter på forhånd. Se tilleggsregler for gjennomføring av
bud.

Trekning av bud/premieutdeling: Påbudt med munnbind og husk avstand. Se
tilleggsregler for gjennomføring av trekning av bud/premieutdeling.
Overnatting: Vi ønsker at alle som skal ligge over på området sider ifra slik at vi har
en oversikt over dette. Enten på forhånd eller ved innsjekk.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss på NMK Hamar og håper at vi kan få
en fin helg selv med litt restriksjoner. Lurer dere på noe så bare ta kontakt med
oss.

Løpsleder
Tommy Kristiansen
Arrangement og sportskomiteen
21.06.2021