Syljuåsen AS

Med glede ønsker vi Syljuåsen AS velkommen som ny samarbeidspartner for de neste tre årene.

Syljuåsen ønsker å være den foretrukne entreprenøren i Mjøs-regionen. En tradisjonell entreprenør, i tillegg til en betydelig utviklingsaktør gjennom utvikling og bygging av egne prosjekter. I tillegg til driftsenheten, har Syljuåsen flere underavdelinger i eget hus: Serviceavdeling, Brannsikring, Maler- og gulvlegging, Stålavdeling og Lager.

Syljuåsen ønsker å fremstå som Offensive, Innovative og Til å stole på – Syljuåsen bygger tillit! 

Syljuåsen er opptatt av det nære. Bedriften er lokaleid med hovedkontor på Gjøvik og et nylig åpnet avdelingskontor på Hamar. Driften er basert på egne fagarbeidere med et lærlingeprogram som bidrar til å utdanne framtidige fagarbeidere.

Foto: http://www.syljuaasen.no/

Syljuåsen ønsker å ta ansvar i lokalmiljøet. Blant annet ved å sponse en rekke sports-, kultur- og fritidstilbud i sitt lokalområde. Bedriften ser på dette som gode bærebjelker i arbeidet med å bygge tillit, og for å bygge et godt nærmiljø.

Syljuåsen er glad for å kunne støtte NMK Hamar, som gjennom sine aktiviteter innen bilsport, er en positiv bidragsyter i sitt nærmiljø.   

For mer informasjon om Syljuåsen, se www.syljuaasen.no