Terminliste 2022

Klubben følger retningslinjer gitt av FHI og Norges Bilsport Forbund, og vil regulere aktivitetsnivået i forhold til dette. Arrangement kan bli flyttet eller avlyst på kort varsel.

Oppdatert: 2022.08.29