Terminliste 2021

Klubben følger retningslinjer gitt av FHI og Norges Bilsport Forbund, og vil regulere aktivitetsnivået i forhold til dette. Arrangement kan bli avlyst på kort varsel.

Vi har med bakgrunn i Covid-19, valgt å utsette årsfesten og årsmøtet på ubestemt tid. Dette kommer vi tilbake til når vi ser en mulighet for igjen å samles og å gjennomføre disse arrangementene.

Oppdatert: 2021.02.13