Terminliste 2020

De planlagte klubbkveldene 28.10, 25.11 og 16.12 er avlyst.

Med bakgrunn i COVID-19, er all aktivitet satt på vent.

Vi vil kun gjennomføre enkeltvise treninger og dugnader. Dette vil bli annonsert her på websiden og facebook.

Klubben følger retningslinjer gitt av FHI og Norges Bilsport Forbund.

Oppdatert 06.03.2020